Triangiel i Wydawnictwo muzyczneWywiady z prof. Marią Wacholc

 

O nowych podręcznikach do kształcenia słuchu

Rozmowa z Marią Wacholc

 

Poświęciłam się muzyce

z profesor Marią Wacholc rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska