Triangiel i Wydawnictwo muzyczne


Dyktanda elementarne III, podręcznik dla nauczyciela Podręcznik dla nauczyciela dla klasy III szkoły muzycznej I stopnia. PŁYTA CD. (2005)

Kategoria: Książki » Podręczniki

nr kat.: TRG K15, cena: 33.00 zł, autor: ĆWIKLIŃSKA Maria, ROGOZIŃSKA Małgorzata

Nowoczesny zestaw dyktand dla dzieci i młodzieży, z dołączoną bezpłatną płytą CD zawierającą nagrania większości ćwiczeń. Na płycie zarejestrowano brzmienie wielu instrumentów smyczkowych, dętych i perkusyjnych w wykonaniu znakomitych instrumentalistów. Układem materiału oraz założeniami metodycznymi podręcznik nawiązuje do Solfeżu elementarnego Marii Wacholc. Kolejność wprowadzania nowych zagadnień jest taka sama jak w Solfeżu elementarnym, co pozwala na równoległe korzystanie z obu podręczników, a tym samym daje możliwość opracowywania identycznych zagadnień w różnych formach, takich jak śpiewanie, rozpoznawanie, zapisywanie.
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: prof. dr hab. Marii Wacholc i mgr Małgorzaty Bednarek. Numer zalecenia: 1/2005. [96 s.]

Dyktanda elementarne III, podręcznik dla nauczyciela