Triangiel i Wydawnictwo muzyczne


Pieśń strzelców na chór mieszany opracował Włodzimierz Sołtysik. (2014)

Kategoria: Nuty » Muzyka wokalna » Muzyka chóralna » Chór mieszany

nr kat.: TRG 107mix, cena: 14.00 zł, autor: ANCZYC Władysław Ludwik (1823–1883)

Pieśń strzelców („Hej strzelcy wraz!”) to jedna z najpopularniejszych polskich pieśni historycznych, związanych z powstaniem styczniowym. Dlaczego więc mamy często kłopot z ustaleniem słów i melodii, dlaczego w śpiewnikach jest tyle różnych wersji? Niniejsze wydanie daje odpowiedź na te pytania w krótkim opisie historycznym, ponadto zawiera prawidłową wersję melodii (w opracowaniu na chór mieszany) oraz zgodny z pierwodrukiem sławny wiersz Anczyca. [8 s.]

Pieśń strzelców